100%FEMALE

  • DATUM: 24 - 27 oktober 2019
  • LOCATIE: Grote of St. Laurens Kerk Alkmaar, Koorstraat 2, 1811 GP Alkmaar
  • DOEL: Van 24 - 27 oktober 2019 organiseert Stichting White Cube een grote internationale kunsttentoonstelling "100% FEMALE" in de Grote Kerk van Alkmaar (35 km ten noorden van Amsterdam). De internationale tentoonstelling "100% VROUWELIJK" beoogt de stereotiepe weergave van vrouwen te weerleggen. De Stichting wil nadenken over een meer realistische weergave van de rol die vrouwen in onze samenlevingen spelen. Geen tentoonstelling van activisten, maar een zachte actie om een ​​gezicht te geven aan de diversiteit van vrouwen in onze samenlevingen. Niet door kunstwerken te verbannen naar de kelder van onze cultuur, maar om toe te voegen en te voltooien. 100 vrouwelijke kunstenaars uit alle hoeken van deze aarde zullen hun kunst tonen in een prachtige Mediaval-kerk. De tentoonstelling zal vergezeld gaan van een programma van vrouwelijke singer- / songwriters.
  • MIJN WERK: Een aantal werken van mij van het project : 'Relax, it's just a body' zijn te zien tijdens alle dagen van de tentoonstelling. Het project gaat over hoe er naar vrouwen wordt gekeken en hoe vrouwen kunnen kijken naar zichzelf. Daarnaast is het een proces van acceptatie en de schoonheid zien van het vrouwelijk lichaam. Elk vrouwelijk lichaam.
  • LINK: Website Stichting White Cube
  • LINK: Stichting White Cube Facebook
  • LINK: Website Grote kerk ALkmaar
Share